Amsterdam

Královský palác

:: Dam, 1012 Amsterdam


Begijnhof

:: Begijnhof 30, Amsterdam