Budapešť

Historické pamiatky i turistické zaujímavosti ponúka metropola Budapešť pre svojich návštevníkov. Nechajte sa inšpirovať a objavujte vzrušujúce mesto.

Železničná stanica Keleti

Budapest Keleti pályaudvar najväčšia železničná stanica v Budapešti bola postavená v rokoch 1881 - 1884. V tej dobe patrila medzi najmodernejšie stanice s nástupišťom dlhým až 80 metrov.

:: Budapest Keleti pályaudvar


Budapešť

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Kostol Kráľovná ruženca

Kostol bol postavený v rokoch 1912 - 1915 na mieste kláštornej kaplnky Sv. Dominika z roku 1905 na ulici Thököly. Farnosť bola založená v roku 1919. Po požiari v roku 1997 bol postupne rekonštruovaný.

:: Rózsafüzér Királynéja Templom,
Thököly út 58, BudapestBudapešť

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Kostol svätej Alžbety

Bol postavený v rokoch 1895 až 1901 v gotickým štýlom ako trojloďový v tvare kríža a patrí medzi najkrajšie diela maďarského architekta Imricha Steindla.

Vnútorným priestorom sa vypínajú úzke stĺpy, ktoré nesú ťarchu krížových klenieb, mnoho kaplniek i dve sakristia.

:: Árpád-házi Szent Erzsébet-plébániatemplom, Rózsák tere 8, BudapestBudapešť

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Kostol Ochrany Matky Božej

Malý pekný Gréckokatolícky kostol postavený v roku 1880 sa nachádza na Námestí ruží hneď vedľa kostola svätej Alžbety.

:: Istenszülő Oltalma Görög Katolikus templom, Rózsák tere 10, Budapest