Fingal’s Cave

Možno najznámejšia zo všetkých jaskýň, Fingalova jaskyňa, sa nachádza na ostrove Staffa v Škótsku a je zložená výhradne z vizuálne ohromujúcich šesťuholníkových čadičových stĺpcov sopečného pôvodu, ktoré k sebe tesne priliehajú.

V tomto prírodnom zázraku prúdy vzduchu budia dojem hry na hudobnom nástroji. Jedinečná štruktúra, asi 23 m vysokej a 82 m hlbokej morskej jaskyne, vytvorila aj klenbu prírodnej katedrály s organom, skutočne pripomínajúcim píšťaly chrámového organa.

:: Fingals Cave Isle of Staffa, Scotland