Jindřichův Hradec

Mesto na 15. poludníku s gotickým hradom a renesančným zámkom zrkadliacim sa na hladine rybníka Vajgar. V 16.storočí Jindřichuv Hradec zaznamenal svoj najmohutnejší rozmach a stal sa tak druhým najväčším mestom Kráľovstva Českého. No nielen históriou dýcha toto mesto. V horúcich letných dňoch uvítajú návštevníci možnosť relaxovať v Aquaparku alebo výlet parným vláčikom do prírody v oblasti nazývanej Česká Kanada.

Múzeum Jindřichohradecka so svetovým unikátom, ktorým je mechanický betlehem, stojí na jezuitskom gymnáziu, jednom z najstarších v Čechách, kde sa vyučovalo už v roku 1595.

Múzeum Jindřichohradecka

Múzeum Jindřichohradecka v bývalom Jezuitskom seminári je jedným z najstarších a môže sa popýšiť zaujímavými zbierkami. Najznámejším exponátom je najväčší mechanický betlehem na svete, Krýzovy jesličky, ktorý je zapísaný aj v Guinnesovej knihe rekordov. Autorom je punčochársky majster Tomáš Krýza, ktorý na ňom pracoval 60 rokov a vytvoril 1265 pevných a 133 pohyblivých figuriek.

Okrem najnavštevovanejšieho betlehemu je tu aj výstava juhočeských betlehemov vyrobených z papiera, dreva, vosku, keramiky, skla, kože, krajky a iných rôznych materiálov. Expozíciu Gotické sochárstvo tvoria gotické drevorezby svätých. Postup výroby tlačených kníh od roku 1797 môžu vidieť návštevníci v Landfrasovej tlačiarni. Zbrane a ostrostrelecké terče, na ktorých sú maľované rôzne historické výjavy udalostí v Európe tvoria ďalšiu expozíciu múzea.

Jindřichův Hradec

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Literátovi či výtvarníkovi Vladimírovi Holubovi a jeho tvorbe je venovaná pozornosť aj v rámci múzea. Históriu výroby šijacích strojov známeho podniku Lada spolu s ukážkami odevov si možno tiež prezrieť v priestoroch múzea. Život a dielo najslávnejšej českej opernej speváčky Emy Destinovej si návštevník pripomenie v dvoch miestnostiach múzea, kde sú vystavené jej zbierky hudobných nástrojov, porcelánu, nábytku i ďalších kuriozít.

Zaujímavá je aj expozícia lekárne zo 17.storočia s pôvodným nábytkom a lekárenskými nádobami. Cechy, ktoré boli rozvinuté v Jindřichovom Hradci v 16.-17.stor. reprezentujú výrobky i vývesné štíty, z ktorých sa návštevník dozvie, že súkennícke, kožiarske, mäsiarske, kováčske, pekárske, zámočnícke a ďalšie cechy, patrili k tým bohatším v kraji. Na porovnanie života mešťanov a dedinčanov v prvej polovici 19.stor. slúžia dve expozície. V jednej časti múzea sa nachádza história mesta od 13. do 16.stor. V obrazovej galérii sú inštalované diela od renesancie až po moderné umenie. Novodobú históriu z 2.svet vojny zachytávajú ukážky leteckých bojov nad Jindřichohradeckom.

:: Múzeum Jindřichohradecka, Balbínovo nám. 19, 377 01 Jindřichův Hradec


Hrad a zámok Jindřichův Hradec

Jedinečná stavebná pamiatka, Státní hrad a zámek Jindřichův Hradec, patrí medzi najväčšie historické objekty v Českej republike a stal sa národnou kultúrnou pamiatkou. V komplexe hradu a zámku sú klasické zariadené zámocké komnaty, pôvodné interiéry hradu, kráľovská sála, hradná kaplnka, hudobný pavilón Rondel, čierna veža s hladomorňou i pozostatky najstaršej kuchyne. Hrad a zámok je dnes využívaný aj na divadelné predstavenia, koncerty, či iné spoločenské udalosti.

Jindřichův Hradec

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Výsledky výskumu hovoria, že už v 10. storočí na tomto mieste, sútoku rieky Nežárky a Hamerského potoka, bolo slovanské hradisko. Okolo roku 1200 tu bol pravdepodobne postavený zemepánsky hrad a neskôr gotický palác. Od svojho vzniku prešiel niekoľkými prestavbami a prístavbami rôznych štýlov a slohov. Počas 700 rokov sa na ňom vystriedali generácie troch popredných šľachtických rodov. V roku 1993 bol hrad a zámok po 17-tich rokoch rekonštrukčných prác sprístupnený verejnosti.

Asi 500 kľúčmi sa otvára okolo 320 miestností, v ktorých je uložených približne 7 000 kusov nábytku, obrazov a umeleckých diel a tiež aj rovnaký počet kníh. Na základe stavebných etáp sú pre návštevníkov pripravené tri prehliadkové trasy a vyhliadka z Čiernej veže. Renesančné krídlo zo 16.stor. s reprezentačnými priestormi na prvom poschodí tvorí trasu Adamovo stavení. Středověký hrad je názov trasy interiérov gotického paláca. Trasa Apartmány 18.a 19.století. zahŕňa exteriéry najstaršej hradnej architektúry, ale i prehliadku interiérov. 32 m vysoká Černá věž s hladomornou postavená po roku 1220, so 149 schodmi, patrí k najstarším stavbám areálu a umožňuje výhľad na celé okolie.

:: Státní hrad a zámek, Dobrovského 1/I, 377 01 Jindřichův Hradec


Námestie mieru

Stredobodom záujmu všetkých návštevníkov tohto starobylého mesta okrem hradu a zámku je pre svoju zachovalú historickú architektúru Námestie mieru a priľahlé uličky. Súsošie Nanebovzatie Panny Márie je typickou barokovou pamiatkou. Viackrát prestavaná pôvodne gotická radnica má na priečelí znak mesta, ktorým sú dva levy nesúce zlatú ružu.

:: Náměstí Míru, Jindřichův Hradec I


Kostol Nanebovzatia Panny Márie

Krásny výhľad na okolie poskytuje veža kostola Nanebovzatia Panny Márie. Práve týmto kostolom zo 14.storočia prechádza 15. poludník východnej dĺžky.

:: Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Kostelní 74, 377 01 Jindřichův Hradec


Kostol sv. Jána Krstiteľa

Lákadlom je tiež gotický kostol sv. Jána Krstiteľa so svojimi freskami a náhrobkami.

:: Kostel sv. Jana Křtitele, Štítného 124/I, 377 11 Jindřichův Hradec


Dům gobelínů, kulturních tradic a řemesel

:: Dobrovského 202/1, 377 01 Jindřichův Hradec


Kostel Nejsvětější trojice

:: Miřiovského, 377 01 Jindřichův HradecMedzi zaujímavosti mesta patrí aj Zámocký vodný mlyn, prestavaný na mestskú elektráreň, múzeum fotografie, súkromná zbierka šijacích strojov i múzeum zbraní. Kaple sv. Maří Magdaleny, ktorá má pôvod v 13. storočí, dnes slúži pre kultúrne a spoločenské akcie. Za povšimnutie stojí i Nežárecká mestská brána, Landfrasova tlačiareň, bývalý panský pivovar, ale i mestské hradby s okrúhlou baštou, parky, krížová cesta či kostol sv. Kataríny.