Krakow

Na rieke Visla v historickom regióne Malopolsko sa nachádza nádherné kúltúrne dedičstvo mesto Krakow.

:: Krakov, Malopožské vojvodstvo, Požsko