Nitra

Centrom Pribinovho Nitrianskeho kniežatstva bolo už v prvej tretine 9. storočia mesto pod Zoborom. Nitra je jedným z najstarších slovenských miest a z archeologického hľadiska azda najvýznamnejším miestom v krajine s prívlastkom „Matka slovenských miest“. Výhodná geografická poloha sa stala hlavným dôvodom na osídlenie tohto územia už od staršej doby kamennej. Slovania začali oblasť Nitry osídľovaťv 5. storočí, v prvej tretine 9. storočia bola centrom Nitrianskeho kniežatstva, neskôr súčasťou Veľkomoravskej ríše. Už v roku 880 bolo mesto sídlom Nitrianskeho biskupstva. Pôsobili tu benediktíni, františkáni a piaristi, ktorí zakladali v Nitre školy. Najstaršia škola na Slovensku vznikla práve pri Zoborskom benediktínskom kláštore v roku 1111. V roku 1248 získala Nitra ako jedno z prvých miest na Slovensku privilégiá slobodného kráľovského mesta.

V posledných desaťročiach si mesto získalo reputáciu aj ako organizátor množstva medzinárodných výstav (potravinársky veľtrh Agrokomplex, Autosalón, veľtrh vykurovacej techniky Aqua-Therm, veľtrhy nábytku a bytových doplnkov, záhradníctva, ochrany životného prostredia a mnoho iných). Dlhú a úspešnú tradíciu má v meste aj divadelné umenie, ktoré v súčasnosti reprezentuje predovšetkým Divadlo Andreja Bagara a medzinárodný festival Divadelná Nitra.

Nitra

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

V Nitre sa zachovalo množstvo vzácnych historických objektov. Dominantou Nitry a blízkeho okolia je Nitriansky hrad, ktorý bol zaradený medzi národné kultúrne pamiatky, hradný areál spolu s Horným mestom bol vyhlásený za mestskú pamiatkovú rezerváciu. Súčasťou hradného areálu je aj biskupská Katedrála sv. Emeráma – Bazilika minor a Biskupský palác, ktorý je aj v súčasnosti sídlom nitrianskeho biskupa. Cestu k hradu zdobí Morový stĺp s Mariánskym súsoším z roku 1750, ktorý patrí k najvzácnejším morovým stĺpom na Slovensku. Pod hradným areálom sa nachádza Kostol sv. Petra a Pavla zo 17. storočia a Župný dom z roku 1823, v ktorom dnes sídli Ponitrianska galéria. Pribinovo námestie je obstavané nádhernými cirkevnými palácmi a domami cirkevných hodnostárov. Jedným z najkrajších v meste je Veľký seminár s Diecéznou knižnicou, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou. Kaplnka sv. Michala z roku 1739, bola postavená z vďaky za ukončenie morovej epidémie, vzácny, pôvodne románsky Kostol sv. Štefana so základmi z 10. storočia, či nitrianska synagóga dopĺňajú zoznam najatraktívnejších pamiatok Nitry.

Nitra

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Osobitnú pozornosť si zaslúži návršie Kalvária, ktorá je dodnes významným pútnickým miestom. Chodník stúpa od Kostola Matky Božej po severnom svahu a je lemovaný štrnástimi kaplnkami s výjavmi krížovej cesty. Cesta končí pri Kaplnke sv. Kríža z 18. storočia a z vrcholu je veľmi pekný panoramatický výhľad na celú Nitru a jej okolie.

V školskom areáli Slovenskej Poľnohospodárskej univerzity bola v roku 1982 založená botanická záhrada. Najbohatšie zbierky sú umiestnené v troch skleníkoch, kde sa nachádza 6400 druhov tropických rastlín pochádzajúcich zo všetkých tropických oblastí sveta. V prírodnej rezervácii Zoborská lesostep je aj Svoradova jaskyňa pomenovaná podľa sv. Svorada, pustovníka, ktorý tu žil v 11. storočí. V tejto lokalite bol vybudovaný náučný chodník s dvanástimi stanovišťami.