Praha

Historické srdce Európy

Porodnice u Apolináře - Zemská porodnice

K najdlhšie otvoreným pôrodniciam na svete patrí aj pražská u sv. Apolináře. Prvá pôrodnica v Prahe dostala názov od neďalekého kostola zo 14. storočia, zasväteného sv. Apolinářovi a funguje v podstate 140 rokov, bez prestávky.

Historický novogotický sloh jej vdýchol český architekt a staviteľ Josef Hlávek, ktorý pred samotným projektovaním navštívil niekoľko európskych nemocníc, preštudoval množstvo odbornej lekárskej pôrodníckej literatúry a detaily konzultoval s lekármi. Svoje poznatky maximálne využil pri realizácii stavby tvorenej zo šiestich pavilónov, ktoré uzatvárajú vnútorné obdĺžnikové nádvorie. Tento pavilónový systém zabezpečil izoláciu pred šírením nákazy, uzatvorením jednotlivých budov. Budovy boli postavené z neomietnutej tehly, 11 traktov spájali chodby.

Praha

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Priamo z ulice boli dva zvláštne vchody vedúce do dvoch luxusných skrytých oddelení, kde mohli v tajnosti rodiť dievčatá a dámy z vyšších kruhov, ktoré nechcene otehotneli. Nad vstupným vestibulom pôrodnice, na poschodí, sa nachádza kaplnka sv. Kříža s bohatou hviezdicovou klenbou, nástennými maľbami, mramorovým oltárom, novogotickou dubovou spovednicou, mramorovou krstiteľnicou a chórom s organom.

Prvé dieťatko sa v pôrodnici narodilo v apríli 1875. Už pri otvorení patrili priestory trom klinikám - lekárskej, pôrodníckej a popôrodnej starostlivosti a boli sídlom dvoch lekárskych fakúlt Univerzity Karlovej ( českej i nemeckej ). 30.júla 1979 bol daný do prevádzky nálezinec - predchodca dnešných baby boxov, kam odkladali svoje deti matky, ktoré sa nedokázali o ne z rôznych dôvodov postarať.

Pôrodnica bola v roku 1918 premenovaná na Zemskú pôrodnicu a ústav pre starostlivosť o dieťa v Prahe. O štyri roky boli pristavené prádelne a kuchyňa. Pri bombardovaní Prahy v roku 1945 bola zasiahnutá i časť pôrodnice. Po 2.svetovej vojne prestala kaplnka slúžiť svojmu účelu. Až v roku 1997 bola zreštaurovaná a doplnená o bustu architekta Josefa Hlávka. Nakoľko Hlávkova stavba je v histórii lekárstva a tiež v architektúre významným unikátom bol celý areál vyhlásený za chránenú kultúrnu pamiatku. Tento romantický skvost architektúry a tiež i jeho okolie dotvára tajuplnú atmosféru štvrte Na Větrově v Prahe.

Najstaršia česká pôrodnica je dodnes nastávajúcimi mamičkami vyhľadávaná a to nielen pre jej tradíciu, ale najmä preto, že vybavením patrí k najmodernejším, s vysoko kvalifikovaným personálom. V súčasnej dobe sa tu ročne narodí približne 4 500 detí. Za uplynulých 140 rokov v nej pomohli na svet asi pol miliónu novorodencov. Klinika svojím rozsahom zastrešuje celý gynekologicko - pôrodnícky odbor a patrí k špičke v Európe.

:: Zemská porodnice, Apolinářská 18, 128 51 Praha 2


Emauzský klášter - Emauzy

Český kráľ a cisár Karel IV., na základe pápežského povolenia, dal vybudovať na skalnatom pahorku Benediktínsky kláštor, ktorý bol súčasťou jeho urbanistických plánov. Zámerom bolo vybudovať systém cirkevných stavieb vytvárajúcich kríž v pôdoryse Nového Mesta. Keďže úmyslom cisára i pápeža bolo upevnenie slovanských vzťahov, bol kláštor určený pre mníchov benediktínov východného obradu používajúcich staroslovienčinu ako liturgický jazyk.

Kláštor s chrámom Panny Marie Na Slovanech bol po 25 rokoch dokončený a vysvätený v marci 1372. Druhý názov Emauzy vznikol práve pri jeho vysvätení, kedy sa čítalo evanjelium o zjavení Ježiša Krista učeníkom na ceste do Emauz a preto sa toto biblické meno zaužívalo tiež. Za patrónov kláštorného kostola si Karel IV. zvolil okrem Panny Marie aj sv. Vojtěcha, sv.Prokopa, sv. Cyrila a Metoda a Jeronýma. Tento jediný slovanský kláštor sa stal strediskom vzdelanosti, umenia a slovanského písomníctva. K študentom cyrilometodejského jazyka patril aj majster Ján Hus či Jeroným Pražský.

Praha

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Krížová arkádová chodba kláštora zobrazuje 85 výjavov Starého i Nového zákona. Tieto fresky sa stali najcennejšou českou pamiatkou a európskym unikátom z gotického obdobia. V kláštore v tom čase vznikol aj jeden unikátny spis tzv. "remešský evangeliář". Jeho prvá časť písaná cyrilikou vznikla na Kyjevskej Ukrajine a druhá časť tu v kláštore bola napísaná hlaholikou. Zviazané oba diely boli poslané ako dar do Carihradu a odtiaľ sa dostali až do korunovačného pokladu francúzskych kráľov. Až do začiatku 18.stor. francúzski králi omylom prisahali pri svojej korunovácii na toto evanjelium, v domnení, že pochádza od sv.Jeronýma. Po odhalení pravdy cárom Petrom I. Veľkým v tom viac nepokračovali.

Počas husitského obdobia patril kláštor kališníkom a sídlila tu husitská posádka. Po bitke na Bielej hore sem Ferdinand III. pozval španielskych benediktínov, ktorí zmenili architektúru kláštora i chrámu. Stavby dostali barokový štýl a pribudli dve cibuľové veže. Po r.1880 boli budovy prestavané a obnovené, ale už v slohu beuronskom. Opát urobil z kláštora stredisko cirkevného spevu podľa gregoriánskeho chorálu.

Počas 2.svetovej vojny bol kostol zničený. S rekonštrukciou objektu sa začalo v roku 1953 a tú už môžeme zaradiť do modernej architektúry. Stavba má neprehliadnuteľné biele betónové 52 m vysoké veže, ukončené štvormetrovými pozlátenými hrotmi z 24 karátového zlata. Sú síce rovnako vysoké, no pri pohľade z diaľky sa môže zdať, že jedna veža je nižšia. V kapitulnej sieni kláštora boli počas rekonštrukcie odhalené nástenné maľby a nápisy v chorvátskej hlaholike. Je to zatiaľ jediný doklad hlaholskej epigrafie v našich krajinách. Akoby zázrakom prežila aj socha sediacej Matky Božej Montserratskej.

:: Emauzský klášter, Vyšehradská 49/320, 128 00 Praha 2


Novoměstská radnice

Minulosť Novomestskej radnice siaha až do roku 1348, kedy Karol IV. zakladal pražské Nové Mesto. Za stovky rokov bola táto významná gotická stavba svedkom mnohých udalostí. Ako budova správy existovala do roku 1784. Potom, po zlúčení pražských miest, prestala slúžiť svojmu účelu, zmenila sa na sídlo kriminálneho súdu, kancelárske priestory a v pivničných priestoroch bola väznica, v ktorej sa ocitlo rôznorodé osadenstvo.

Priestranstvo pred radnicou a tiež nádvorie slúžilo ako popravisko. Už v roku 1419 sa tu odohrala prvá pražská defenestrácia, počas ktorej prívrženci Jana Želivského, žiadali prepustenie väzňov. Keďže neuspeli, rebeli vtrhli na radnicu a niekoľkých úradníkov vyhodili cez okno. Tým sa začala husitská revolúcia. O niekoľko desiatok rokov došlo opäť k vyhadzovaniu úradníkov oknom, pretože vyvrcholil spor medzi katolíkmi a kališníkmi. Rok 1483 bol teda rokom druhej pražskej defenestrácie. O 35 rokov sa Novomestská radnica stala sídlom šestipanského úradu. V roku 1559 vyhorela. Od 15.stor. slúžila aj ako protipožiarna strážnica a neskôr z nej hlásnik vytruboval čas.

Praha

Foto: Copyright © 2007 - 2021 Engros Media, s.r.o. www.engros.sk

Po všetkých starších i novodobých rekonštrukciách vznikla budova so štyrmi krídlami, arkádovým dvorom a vežou. Výrazným architektonickým prvkom Novomestskej radnice a tiež Karlovho námestia je veža 70 m vysoká, ktorá bola dostavaná v roku 1456. Má 6 poschodí a na jej vrchol vedie 221 schodov. Pôvodne gotická kaplnka na prvom poschodí, zasvätená Nanebovzatiu Panny Márie a patrónovi Česka sv. Václavovi, bola prestavaná v barokovom štýle. Na boku veže je od r. 1760 osadený tzv. etalon, čo je pražský lakeť ( dĺžková miera 591,4 mm ), slúžiaci na porovnanie správnej miery pre ochodníkov, ale i kupujúcich. Zvyšok reťaze symbolizuje, že v noci bývalo Karlovo námestie uzavreté pre vozy, pretože by na dlažbe robili hluk. Raritou na stene veže je tzv. palindrom, teda latinský text , ktorý sa číta rovnako zľava doprava i opačne. Medzi odborníkmi je niekoľko výkladov tohto nápisu. Novomestská radnica bola v roku 1962 vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku.

Nové mesto Pražské po dokončení všetkých širokých bulvárov, obytných domov, veľkých námestí a majestátnych cirkevných stavieb sa stalo historickým dejiskom rôznych udalostí a počas stáročí ukázalo svoju silu. Dnes je atraktívnou súčasťou časti Prahy 2.

:: Novoměstská radnice, Karlovo nám. 1/23, 128 00 Praha 2-Nové MěstoTýnsky chrám

:: Staroměstské nám., 110 00 Praha 1


Chrám Svatého Mikuláše

:: Staroměstské nám. 1/4, 110 00 Praha 1


Staroměstská radnice

:: Staroměstské nám. 1/3, 110 00 Praha 1


Maiselova synagóga

:: Maiselova 10, 110 00 Praha 1


Klausová synagóga

:: U starého hřbitova 3a, 110 00 Praha-Josefov


Obřadní síň u Starého židovského hřbitova

:: U starého hřbitova 3a, 110 00 Praha 1


Staronová Synagoga

:: Maiselova 18, 110 01 Praha 1


Španělská Synagoga

:: Vězeňská 1, 110 00 Praha 1


Klementinum

:: Mariánské nám. 5, 110 00 Praha 1


Obecní dům

:: Nám. Republiky 5, 110 00 Praha 1


Valdštejnská zahrada

:: Letenská, Malá Strana, 110 00 Praha 1


Pražské Jezulátko

Kostol Panny Márie Víťaznej

:: Karmelitská 9, 118 00 Praha 1


Velkopřevorský Mlýn

:: Velkopřevorský Mlýn, Hroznová 489/3, 118 00 Praha 1-Malá Strana


Stavovské divadlo

Už od roku 1783 sa hrajú divadelné predstavenia v tomto divadle a preto patrí mezdi najstaršie v Európe.

:: Stavovské divadlo, Železná, Praha 1


Masarykovo nábřeží

:: Masarykovo nábřeží, Staré Město, Praha


Tančící dům

:: Tančící dům, Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2